אורי זה אדם מקצועי

רכשתי על ידי אורי השקעה , וכל הדרך מה שבלט אצלו זה המקצועיות היושר והאמינות