המלצה

קניתי משרד בהמלצתו. ב”ה קיבלתי כל מה שהוא הבטיח לי.